วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

เทคโนโลยีการศึกษา...ปัจจุบันและอนาคต

บทวิเคราะห์
จากการศึกษาได้ทราบว่า เมื่อ 10 กว่าปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันประเทศไทยของเราได้ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารในรูปแบบต่างๆที่เป็นประโยชน์หลายอย่าง เช่น การประชุมทางไกล ใช้สืบค้นข้อมูลด้วยระบบ ITF และการส่งสัญญาณด้วยระบบ UHF สูงและต่ำ มีการใช้ E-Mail อย่างแพร่หลาย และจนถึงปัจจุบันนี้เทคโนโลยีที่เรากลัวว่าจะไม่สามารถใช้ได้และใช้เป็นนั้น ปัจจุบันนี้คนไทยได้พัฒนาและตามทันเทคโนโลยีเหล่านี้แล้ว นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพื่อที่จะทำให้ประเทศของเราก้าวหน้าและทัดเทียมชาติอื่นในโลกนี้ได้อย่างไม่อายใคร บทวิเคราะห์

ไม่มีความคิดเห็น:

Sometimes